מפתח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים

פיתוח אתר אינטרנט עבור מיזם "למעשה" וחברת "מטרה טובה" מקבוצת פילת